Poprzedni Następny

Zachęcamy do współpracy

Ogłaszamy konkurs na koordynatora projektu.

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

Zaproszenie osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3  ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie do udziału w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert

Zaproszenie na badanie

Mammografia trwa jedynie kilka minut i polega na zrobieniu 4 zdjęć rentgenowskich.

Nowa perspektywa dla przedsiębiorczych Pomorzan

Informacje o projekcie skierowanym do mieszkańców powiatu słupskiego.

Nowy radny złożył przysięgę

Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców - ślubował Bronisław Bubnowski.

ZAŁÓŻ WŁASNĄ FIRMĘ

Projekt skierowany jest do 90 osób, które ukończyły 30 rok życia, zamieszkują  gminy wiejskie lub miejsko – wiejskie na terenie województwa pomorskiego.

Damnica w mediach

Film promujący gminę Damnica

Oficjalny teledysk gminy Damnica

Oficjalny film gminy Damnica

Zobacz więcej