Poprzedni Następny

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

Zaproszenie osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3  ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie do udziału w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert

MŁODZI ARTYŚCI

Artystyczne warsztaty dla dzieci.

TWÓRCZE FERIE

  W okresie trwających ferii zimowych, nasze dzieci korzystają z bogatej oferty zajęć.

REALIZUJEMY KOLEJNĄ INWESTYCJĘ

Trwają prace budowlane związane z nową siecią wodno - kanalizacyjną.

EFEKTY JUŻ WIDOCZNE

Świetlica wiejska w Mianowicach nabiera kształtów. Ponad połowa prac już wykonana.

Spotkanie dot. aktywizacji zawodowej

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane w dniu 16 lutego 2018 r.

Damnica w mediach

Film promujący gminę Damnica

Oficjalny teledysk gminy Damnica

Oficjalny film gminy Damnica

Zobacz więcej