Życzenia Włodarzy Gminy Damnica dla Sołtysów.

Z okazji Dnia Sołtysa
pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia
oraz podziękować za codzienną współpracę i liczne inicjatywy.

Państwa zaangażowanie w sprawy Mieszkańców Gminy zasługuje na najwyższe uznanie.

Życzymy, abyście Państwo w swoich codziennych kontaktach z Mieszkańcami spotykali się wyłącznie z przejawami życzliwości, a Wasza postawa budziła zaufanie i szacunek.

 Przewodniczący Rady Gminy                  Wójt Gminy Damnica

                                                   Kazimierz Kozina                                  Grzegorz Jaworski

Damnica, 11 marca 2018 r.