Dzięki środkom finansowym z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 20- cioro dzieci z Gminy Damnica 18 lipca wyjechało na kolonię…