ZAPROSZENIE NA DZIEŃ KOBIET

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy do wspólnego świętowania Dnia Kobiet.

Zaproszenie do udziału w kolejnym Przeglądzie

Serdecznie zapraszamy do udziału w VII Powiatowym Przeglądzie Poezji Śpiewanej.

KGW ŁEBIEŃ PREZENTOWAŁO SIĘ W JEZIERZYCACH

Kolejny udany występ mają za sobą Panie z KGW Łebień. W sobotę, 24 lutego odbył się XIII Powiatowy Turniej KGW.

WSPÓLNE SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT

W Słupsku powstanie nowe schronisko dla zwierząt. Gmina Damnica będzie jednym z udziałowców inwestycji.

MAMMOGRAFIA W DAMNICY

15 marca do Damnicy przyjedzie mammobus. Można zapisać się na badania.

KOLEJNE PIENIĄDZE NA INWESTYCJE

"Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu słupskiego" - to nazwa projektu, który będzie realizowany na terenie Gminy Damnica.

Gmina Damnica przystąpiła do projektu „Srebrna Sieć”

Gmina Damnica w partnerstwie z siedmioma gminami z województwa pomorskiego oraz Powiatem Słupskim będą wspólnie realizować projekt pn. „Srebrna Sieć”. Zakłada on działania skierowane do osób w wieku 60+ .

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

Zaproszenie osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3  ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie do udziału w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w 2018 roku

Wójt Gminy Damnica Zarządzeniem nr 15/2018 z dnia 06 lutego 2018 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w 2018 roku.