„Społeczni Aktywni”

23 czerwca w czytelni Gminnej Biblioteki Publicznej w Damnicy odbyły się warsztaty plastyczne w ramach inicjatywy „ Społeczni aktywni” LGD Partnerstwo Dorzecza Slupi.

KOMUNIKAT MINISTERSTWA CYFRYZACJI

Rodzicu, zarejestruj swoje dziecko online!

Dotacja na doposażenie OSP Damnica

15 czerwca  Wójt Gminy Damnica podpisał umowę o dofinansowanie zakupu sprzętu ratownictwa medycznego o wartości 35 897 zł dla Gminnej Jednostki…

Informacja Wójta Gminy Damnica nt. suszy

Wójt Gminy Damnica informuje, że w związku z utrzymującym się zjawiskiem suszy na terenie Gminy Damnica można zgłaszać pisemne wnioski o dokonanie oględzin upraw dotkniętymi uszkodzeniami.

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

Wójt Gminy Damnica ogłasza zbiórkę odpadów wielkogabarytowych.

Badania statystyczne z zakresu rolnictwa w czerwcu i lipcu 2018 r.

W terminie od 6 czerwca do 15 lipca 2018 r. na terenie województwa pomorskiego zostanie przeprowadzone badanie pilotażowe: Rozpoznawanie upraw na podstawie zobrazowań radarowych i optycznych uzyskanych z satelit Sentinel l i Sentinel 2.

Konferencja naukowa w Damnicy

O nowych funkcjach wsi debatowano między innymi w Damnicy w ramach w XXXIV Seminarium Geografii Wsi.

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ

Centrum Inicjatyw Obywatelskich zaprasza na konferencję pt.: „Ekonomia społeczna na obszarach wiejskich” realizowaną w ramach Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim.