Darowizna od Sanepidu

Wczoraj na wniosek Wójta Gminy Damnica, Pan Włodzimierz Sławny – dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słupsku przekazał nieodpłatnie na rzecz…

WYBORY WŁADZ OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W DAMNICY

W ubiegłą sobotę, tj. 20 lutego br. w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Damnicy odbyły się obrady walnego zebrania  członków…

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE GRANTÓW W RAMACH LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PARTNERSTWO DORZECZE SŁUPI

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi ogłasza tematyczny nabór wniosków: o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie…

Zostań członkiem Klubu „Senior+”

Klub „Senior+” w Domaradzu to placówka pozwalająca na aktywne i kreatywne spędzanie wolnego czasu, umożliwiająca korzystanie z ofert na rzecz…

NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2021 – NABÓR KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH – PRZEDŁUŻONY

Decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, przedłużono termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 do 16 lutego 2021 r.

Konkurs „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła XIII edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo…

Ciągle pada…

Mroźno, za oknem biały puch rozciąga się niczym pustynia śnieżna okrywając wszystko to, co nas otacza. Widok ten z jednej…

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Słupsku w sprawie wysoce zjadliwej grypy ptaków na terytorium Polski

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Słupsku w związku z sytuacją epizootyczną dotyczącą występowania wysoce zjadliwej grypy ptaków na terytorium Polski przesyła…

VI Gminny Konkurs Literacki „Młodzi Tworzą Literaturę”

VI Gminny Konkurs Literacki „Młodzi Tworzą Literaturę” pod Honorowym Patronatem Wójt Gminy Damnica – ROZSTRZYGNIĘTY…