Darowizna od Sanepidu

Wczoraj na wniosek Wójta Gminy Damnica, Pan Włodzimierz Sławny – dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słupsku przekazał nieodpłatnie na rzecz…

BEZPŁATNA POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY DAMNICA

Szanowni Mieszkańcy, przypominamy o możliwości skorzystania z bezpłatnych porad psychologicznych organizowanych przez Gminę Damnica. Konsultacje odbywają się w…

WYBORY WŁADZ OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W DAMNICY

W ubiegłą sobotę, tj. 20 lutego br. w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Damnicy odbyły się obrady walnego zebrania  członków…

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE GRANTÓW W RAMACH LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PARTNERSTWO DORZECZE SŁUPI

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi ogłasza tematyczny nabór wniosków: o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie…

Zostań członkiem Klubu „Senior+”

Klub „Senior+” w Domaradzu to placówka pozwalająca na aktywne i kreatywne spędzanie wolnego czasu, umożliwiająca korzystanie z ofert na rzecz…

NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2021 – NABÓR KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH – PRZEDŁUŻONY

Decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, przedłużono termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 do 16 lutego 2021 r.

Konkurs „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła XIII edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo…

Ciągle pada…

Mroźno, za oknem biały puch rozciąga się niczym pustynia śnieżna okrywając wszystko to, co nas otacza. Widok ten z jednej…

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Słupsku w sprawie wysoce zjadliwej grypy ptaków na terytorium Polski

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Słupsku w związku z sytuacją epizootyczną dotyczącą występowania wysoce zjadliwej grypy ptaków na terytorium Polski przesyła…