AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2 – DO 54 TYS. ZŁ NA OTWARCIE WŁASNEJ FIRMY

Prywatne Centrum Edukacyjne „ Marmołowski” s.c.  zaprasza mieszkańców powiatu słupskiego i lęborskiego do skorzystania ze wsparcia oferowanego w ramach projektu…

ZAKOŃCZONO BUDOWĘ DRUGIEGO UJĘCIA WODY W BOBROWNIKACH

W ubiegłym tygodniu zakończono prace przy budowie drugiej studni w m. Bobrowniki. Roboty swym zakresem obejmowały wykonanie otworu eksploatacyjnego na…

UMOWA NA BUDOWĘ PRZYSTANI KAJAKOWEJ PODPISANA

W dniu wczorajszym Wójt Gminy Pan Andrzej Kordylas przy kontrasygnacie Skarbnika Pani Joanny Michalskiej zawarł umowę z firmą „WYGOCKI” Andrzej…

BUDOWA ŻŁOBKA I ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA W DAMNICY – RUSZYŁO POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE

W ubiegłym tygodniu ogłoszono postępowanie mające na celu wyłonienie wykonawcy zadania pn. „Utworzenie przedszkola i żłobka poprzez rozbudowę Zespołu Szkół…