Zarządzeniem Nr 207/2019 Wójta Gminy7 z dnia 3 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru uzupełniającego do Gminnej Rady Seniorów w Damnicy oraz określenia wzorów formularzy zgłoszeniowych, został ogłoszony nabór uzupełniający do Gminnej Rady Seniorów w Damnicy.

Termin zgłaszania kandydatów wyznaczono od dnia 3 października 2019 r.  do dnia 31 października 2019 r.

Zgłoszenia kandydatów do Gminnej Rady Seniorów w Damnicy  mogą dokonać:

  • stowarzyszenia działające na terenie Gminy Damnica,
  • inne organizacje mające na celu wspieranie osób starszych,
  • co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców gminy.

Zgłoszenia kandydatów do Gminnej Rady Seniorów w Damnicy należy dokonywać osobiście w Punkcie Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy w Damnicy lub przesłać pocztą  w wskazanym wyżej terminie.

Druki do pobrania;

  1. Formularz zgłoszenia kandydata – stowarzyszenia i inne organizacje mające na celu wspieranie osób starszych (zał. nr 1).
  2. Formularz zgłoszenia kandydata – co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców gminy (zał. nr 2).