na 21 listopada przypada Dzień Pracownika Socjalnego

w imieniu wójta – zastępca  Grzegorz Kiczmachowski złożył wszystkim pracownikom –
Paniom z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej serdeczne życzenia oraz wręczył kwiaty.

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego składamy wszystkim pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej serdeczne podziękowania i wyrazy uznania za wysiłek i trud pracy wnoszonej
w pomoc osobom potrzebującym.

Praca socjalna to wielkie i odpowiedzialne zadanie, które zawsze powinno budzić szacunek
i wdzięczność całej społeczności lokalnej.

 Życzymy wszystkim pracownikom wiele osobistej i zawodowej satysfakcji, realizacji wszelkich zamierzeń, a także wiele sił w szlachetnej i ofiarnej służbie na rzecz najbardziej potrzebujących.