INFORMACJA     STOWARZYSZENIA  „PROMYK” Z  DAMNICY

Dnia 27 stycznia 2020 r.  odbyło  się zebranie  członków Stowarzyszenia PROMYK z Damnicy.
Na zebraniu podjęto uchwałę w sprawie podziału środków pieniężnych zebranych na specjalnym koncie naszego stowarzyszenia na pomoc dla dwóch rodzin z Wiatrowa, których mieszkania spaliły
się w grudniu 2019 r.

  1. W trakcie zbiórki wpłynęło na otwarte konto specjalne w Banku Spółdzielczym w Ustce
    24.425,82 zł / na dzień 27.01.2020 r. /. Wpłaty od osób prywatnych i organizacji opiewały na bardzo różne kwoty,  kwotę 5.316,77 zł na pomoc dla rodzin poszkodowanych zebrała i  przekazała Ochotnicza Straż Pożarna z Damnicy.
  2. Podział środków :

6.100.-zł   do wykorzystania przez rodzinę, której  mieszkanie było własnością Gminy Damnica
i w związku z tym otrzyma przydział na inny lokal na terenie Gminy Damnica. Kwota może być wykorzystana na zakup brakującego wyposażenia do mieszkania  w formie zakupu na rachunek. Szczegółowy sposób rozliczenia  omówiony zostanie z daną rodziną.

18.325,82 zł i ewentualne środki jakie mogą jeszcze wpłynąć na  subkonto Stowarzyszenia
są do wykorzystania przez rodzinę, która w wyniku pożaru straciła własny dom i  będzie  prowadzić remont we własnym zakresie. Kwota może być wykorzystana na zakup materiałów budowlanych
/na rachunek na Stowarzyszenie/.  Szczegółowy sposób rozliczenia  omówiony zostanie z daną rodziną.

 

          W imieniu poszkodowanych rodzin wszystkim ofiarodawcom bardzo serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc

 

 

                                          Maria Jabłońska – Prezes   Stowarzyszenia  PROMYK

                                          członkowie  Stowarzyszenia PROMYK