Uprzejmie informuję, że działająca w naszej gminie Gminna Rada Seniorów  w Damnicy organizuje dyżury, które skierowane są przede wszystkim do osób  w podeszłym wieku i mieszkających w Gminie Damnica.

Przedstawiciele Rady Seniorów  pełnią dyżury w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca, w Urzędzie Gminy Damnica, ulica Górna 1, pokój nr 10, w godz. od 14.00 -15.00.

Seniorzy  proszeni są o zgłaszanie wniosków, informowanie Gminnej Rady Seniorów o sprawach
dla Nich ważnych  m.in. dotyczących opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, komunikacji publicznej, działalności oświatowej, kulturalnej  i innych, które dotyczą osób starszych i mają na względzie potrzeby   i oczekiwania tych osób.

Kontakt telefoniczny w trakcie dyżuru pod nr tel. 59 84 84 448.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Przewodniczący

                                                                                                                      Gminnej Rady Seniorów w Damnicy

                                                                                                                                  Zdzisław Kwaśniewski