Kolejne 28 ton azbestu na dobre zniknęło z naszej gminy.

Zakończyła się realizacja zadania w ramach konkursu organizowanego przez
WFOŚiGW w Gdańsku„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Damnica (edycja 2020)”.

Gmina Damnica w październiku 2020 r. realizowała zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Damnica (edycja 2020)”. Uzyskanie dofinansowania wynikało z Programu Priorytetowego NFOŚiGW pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”, w ramach konkursu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego”. Sprawozdanie z efektu ekologicznego i rzeczowego wykazało stan faktyczny jaki został osiągnięty w wyniku tego konkursu, tj. usunięto 28,230   Mg wyrobów zawierających azbest.

Warunkiem uzyskania dofinansowania było przedłożenie dokumentów zgodnie z regulaminem konkursu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego”.
Do obliczenia kosztów kwalifikowanych przyjęto współczynnik efektywności kosztowej nie większy
niż 600,00 zł/Mg przy demontażu, pakowaniu, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest i nie większym niż 300,00 zł/Mg przy pakowaniu, transporcie
i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest. W zadaniu pn: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Damnica (edycja 2020)” uczestniczyło 12 lokalizacji z terenu Gminy Damnica. Zebrany azbest został zutylizowany przez wyspecjalizowaną firmę na składowisku odpadów w Małociechowie.