Z okazji Dnia Działacza Kultury składamy serdeczne życzenia wszystkim tym,
którzy mają swój udział w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kulturalnych wartości i dziedzictwa.

Serdeczne Podziękowania za trud i pracę na rzecz rozwoju naszej lokalnej kultury,
oraz wkład w zakorzenianie naszych tradycji wśród dzieci, młodzieży i seniorów.

Życzymy samych sukcesów oraz satysfakcji z wykonywanej pracy.