Nasza gmina bezpłatnie otrzymała setki chryzantem, które pojawiły się w pobliżu cmentarzy, przydrożnych krzyży i kapliczek oraz przy pomniku w Mianowicach.

Akcja prowadzona była przy wsparciu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – oddział w Słupsku, która dokonała zakupu kwiatów i przekazała zainteresowanym samorządom.

Dzięki tej współpracy wiele miejsc w naszej gminie zostało ozdobionych w kolorowe chryzantemy, a co istotne gmina z tego tytułu nie poniosła żadnych kosztów.

Działania te związane są z pomocą polskiego Rządu skierowaną do hodowców kwiatów, którzy ponieśli straty finansowe w związku z decyzją o zamknięciu cmentarzy w okresie od 31 października do 2 listopada b.r.
Pomoc, o której mowa przysługiwała posiadaczom co najmniej 50 chryzantem doniczkowych lub 200 sztuk chryzantem ciętych. Za jedną chryzantemę doniczkową przedsiębiorca otrzyma w ramach pomocy finansowej 20 zł, a za kwiaty cięte – 3 zł za sztukę.