Aktualności

SUKCES MIESZKAŃCA GMINY DAMNICA

08 lipca odbył się Bieg na dystansie ultra - 80 km - w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym.

REKRUTACJA NA SZKOLENIA

Wydłużono termin rekrutacji na szkolenia do dnia 01 sierpnia 2018.

Unieważnienie konkursu „Czyste Powietrze Pomorza 2018”

Informujemy o unieważnieniu konkursu.

ŚWIADCZENIE DOBRY START 300+

Szczegółowe informacje dotyczące programu 300+.

„Społeczni Aktywni”

23 czerwca w czytelni Gminnej Biblioteki Publicznej w Damnicy odbyły się warsztaty plastyczne w ramach inicjatywy „ Społeczni aktywni” LGD Partnerstwo Dorzecza Slupi.

KOMUNIKAT MINISTERSTWA CYFRYZACJI

Rodzicu, zarejestruj swoje dziecko online!

Dotacja na doposażenie OSP Damnica

15 czerwca  Wójt Gminy Damnica podpisał umowę o dofinansowanie zakupu sprzętu ratownictwa medycznego o wartości 35 897 zł dla Gminnej Jednostki …

Informacja Wójta Gminy Damnica nt. suszy

Wójt Gminy Damnica informuje, że w związku z utrzymującym się zjawiskiem suszy na terenie Gminy Damnica można zgłaszać pisemne wnioski o dokonanie oględzin upraw dotkniętymi uszkodzeniami.

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

Wójt Gminy Damnica ogłasza zbiórkę odpadów wielkogabarytowych.