W czwartek, 08 marca Wójt Gminy Damnica przekazał alkomat na użytek Posterunku Policji w Damnicy.Alkomat zakupiony ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ma zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Damnica. Alkomat pozwoli na badanie w sytuacjach wymagających natychmiastowej interwencji, również gdy osoba badana nie chce współpracować podczas wykonywania testu.  – Alkomat będzie wykorzystywany przez damnicką policję. Serdecznie dziękujemy za to wsparcie, z pewnością ten nowoczesny sprzęt przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa na drogach – mówił Adam Szerszeń, Komendant Komisariatu Policji w Główczycach. Wójt Grzegorz Jaworski podkreślił, że alkomat ma także spełniać rolę edukacyjną i być wykorzystywany w różnego rodzaju akcjach profilaktycznych. Ma także służyć wszystkim mieszkańcom. – Mam nadzieję, że będzie on wykorzystywany zgodnie z naszymi oczekiwaniami – zaznaczył Wójt. Sprzęt został użyczony policji na mocy zawartego porozumienia. – Alkomat jest sprzętem nowej generacji, posiada stosowne certyfikaty i świadectwo wzorcowania – podkreślił Radosław Pirka z damnickiej policji.