W środę, 25 maja rozpoczęły się XIII Dni Damnicy. 

Tegoroczne Święto Gminy zgromadziło w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Damnicy wielu pracowników placówek edukacyjnych. Okazją do wspólnego świętowania była rocznica 70-lecia oświaty. Przybyli nauczyciele i pracownicy Zespołu Szkół w Damnicy, Damnie, Zagórzycy, Szkoły Podstawowej w Domaradzu i zaprzyjaźnieni nauczyciele z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy. Wśród gości nie zabrakło rodziców, samorządowców, sąsiadów z innych gmin.

Wśród wielu gości, swoją obecnością zaszczycili nas emerytowani pracownicy. Każdy nasz gość otrzymał pamiątki – biuletyn, który przybliżał historię wszystkich szkół, podziękowania za pracę, okolicznościową odznakę.

Uroczystość miała charakter szkolnego apelu, dlatego została rozpoczęta w sposób tradycyjny – wprowadzono sztandary wszystkich szkół, odśpiewano hymn. W swoim inauguracyjnym przemówieniu gospodarz uroczystości, Wójt Grzegorz Jaworski podkreślał: – Ponad siedemdziesiąt lat temu, po zakończeniu II Wojny Światowej polska rzeczywistość była niezwykle trudna. Ogrom zniszczeń, migracje ludności, bieda – były ówczesną rzeczywistością. Największym wyzwaniem było odbudowanie Polski – nie tylko tej realnej, ale może przede wszystkim – tej moralnej, intelektualnej. Nie zabrakło w przemówieniu także odniesień do aktualnej rzeczywistości. – Dzisiejsza oświata jest zupełnie inna, zmieniło się niemal wszystko. Powstały nowe obiekty, w pełni wyposażone sale, najnowocześniejsze sprzęty multimedialne, sale gimnastyczne, boiska wielofunkcyjne. Gminna edukacja prowadzona jest w czterech placówkach, w których zatrudnionych jest 88 nauczycieli, 7 pracowników administracji, 21 pracowników obsługi oraz 5 kierowców. Opieką edukacyjną objętych jest łącznie 725 uczniów i wychowanków –  przypominał Wójt Jaworski, dziękując wszystkim pracownikom za wieloletnią pracę, życząc dalszych sukcesów.

W trakcie uroczystości wręczono tytuły „Zasłużony dla Gminy Damnica”, które przyznała Rada Gminy Damnica uchwałami podjętymi na sesji w dniu 05 maja 2016 r. W tym roku tym zaszczytnym tytułem, uhonorowano:

Panią Bożenę Czaja – emerytowaną nauczycielkę ZS w Damnie, dyrektora szkoły w latach 1988-1992;

  • Pana Władysława Wiśniewskiego – emerytowanego nauczyciela ZS Damnica, dyrektora szkoły w latach 1987-1990;
  • Panią Helenę Szewc – emerytowaną nauczycielkę z SP Zagórzyca;
  • Panią Marię Czerską – wicedyrektora ZS Damnica, nauczycielkę matematyki;
  • Panią Elżbietę Kołtun – dyrektora SP Domaradz;
  • Panią Elżbietę Lubińską – nauczycielkę języka polskiego w ZS Damnica;
  • Panią Bożenę Cieślicką – nauczycielkę ZS Damno, radną dwóch kadencji;
  • Panią Iwonę Kordylas – nauczycielkę biologii ZS Damnica.

Akt nadania tytułu wraz z okolicznościowym medalem, wręczyli: Kazimierz Kozina – przewodniczący Rady Gminy Damnica oraz Grzegorz Jaworski – Wójt Gminy Damnica.

Po tej wyjątkowej chwili wystąpił chór z Zespołu Szkół w Damnie, pod batutą Małgorzaty Kozłowicz.

W dalszej kolejności przyznano nagrody wyróżniającym się w swojej pracy nauczycielom i pracownikom, którzy są zaangażowani także w pracę na rzecz społeczności lokalnej. Statuetki Wójta Gminy Damnica, otrzymali:

Renata Malek – Matyjasik, Jolanta Puchalska, Małgorzata Kozłowicz, Zbigniew Mazur, Dominik Kaczmarek, Danuta Kocimska, Anna Zawadzka, Małgorzata Augustynowicz, Danuta Rozenbangier, Stanisław Kawka, Małgorzata Cymek – Dudzik, Bartosz Wiśniewski, Zbigniew Pawłowski, Jolanta Dasgupta, Agnieszka Michalczyk, Renata Kostrubiec, Jolanta Szczepaniak, Anna Kaliszewska,Bożena Zagórowska, Bożena Kowalko, Katarzyna Wiśniewska.

Statuetki wręczali: przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Kozina, Wójt Gminy Damnica Grzegorz Jaworski, Wójt Gminy Potęgowo Dawid Litwin, przedstawicielka Kuratorium Oświaty Renata Kulik, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku Danuta Sroka.

W trakcie uroczystości wręczania wyróżnień, występowały grupy artystyczne ze wszystkich gminnych szkół. O wielokulturowości w krótkim spektaklu opowiedzieli uczniowie z ZS Zagórzyca pod kierunkiem Bartosza Wiśniewskiego i Marii Zielińskiej. Jedną z bajek Wandy Chotomskiej, patronki szkoły przedstawiły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Domaradzu, które przygotowała Renata Malek – Matyjasik. Z kolei Małgorzata Modzelewska przygotowała występ dzieci z ZS Damnica, które zaprezentowały kulturę kaszubską.

W takcie uroczystości przyznano również Statuetki „Belfer Roku”. Otrzymali je nauczyciele z gminnych szkół, których wybrali uczniowie w przeprowadzonych wcześniej wyborach. Statuetki wręczyła Dominika Augustynowicz, przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum w Damnicy wraz z Wójtem Grzegorzem Jaworskim. Statuetki trafiły do rąk Marii Zielińskiej, Katarzyny Dzitko – Nawrockiej, Natalii Dobosz i Jolanty Babiak.

Nie mogło zabraknąć podziękowań dla rodziców, którzy w minionych latach wykazali się dużą aktywnością we współpracy ze szkołami i pomocą w realizacji wielu inicjatyw. Andrzej Kordylas wręczył wyróżnienia rodzicom związanym z ZS Damnica: Teresie Szyszka, Sabinie Szumejda, Agnieszce Zwierz, Joannie Michalskiej, Rafałowi Teterce, Monice Najmrockiej, Paulinie Kawitkowskiej i Lucynie Kirko.

Joanna Rusak wręczyła nagrody dla rodziców związanych z ZS Damno. Otrzymali je: Marzena Patok, Magdalena Romowska, Agnieszka Baran, Justyna Marczak, Dorota Owsiuk.

Robert Nowak wręczył wyróżnienie dla rodzica współpracującego z ZS Zagórzyca Pani Ewie Galant.

Z kolei Grzegorz Grabowski, członek Zarządu Powiatu Słupskiego wręczył nagrodę Marii Jabłońskiej pracującej na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Damnicy.

Na zakończenie wystąpiła Kapela z Gminy Damnica, która zaprezentowała własne utwory. Wszyscy goście w holu szkoły przy torcie i kawie wspominali minione lata w atmosferze wyjątkowej życzliwości i ciepła.

PEŁNA GALERIA ZDJĘĆ Z PRZEBIEGU WYDARZENIA (autor Arkadiusz Szadkowski)