Urząd Gminy w Damnicy 76-231 Damnica ul. Górna 1 tel. (059) 811-30-46 WITAMY NA STRONIE GMINY DAMNICA. ŻYCZYMY MIŁEGO DNIA!

GOSPODARKA ODPADAMI (zmiana godz. otwarcia PSZOK)                               e-mapa - system informacji przestrzennej

    E-USŁUGI URZĘDU                              ZŁÓŻ WNIOSEK                                      STAWKI PODATKU -2015 rok  


KIEROWNICY
CEiK


 
Urząd Gminy Gminny Ośrodek Pomocy SpołecznejZakład Gospodarki KomunalnejZespół Szkół
 w DamnicyGminna Biblioteka Publiczna 

 

 

 


RCKiK w Słupsku

Serwis informacyjny:

 


Ogłoszenie o naborze na Partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 3 Edukacja, Działanie 3.2 Edukacja Ogólna, Poddziałanie 3.2.1 Jakość Edukacji Ogólnej


Czytaj więcej


WWW.OBYWATEL.GOV.PL

Czytaj więcej


KOMUNIKAT

Jak pozyskać dotację z programu ERASMUS+
praktyczne warsztaty z pisania wniosków i tworzenia projektów dla szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz przedszkoli

Czytaj więcej


Wyniki konsultacji w sprawie "Rocznego Programu wspolpracy Gminy Damnica na rok 2016 z organizacjami pozarzadowyrni oraz podmiotami wymienionymi wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie"


Damnica: Projekt „Kolorowa wieś” zrealizowany


 MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW
W TRÓJBOJU SIŁOWYM KLASYCZNYM


Konsultacje

„Rocznego programu współpracy Gminy Damnica na rok 2016 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


 

Skibin i Damno Młyn: Nowe odcinki sieci wodociągowych


Świecichowo: Modernizacja drogi transportu rolnego


Mianowice i Łebień: Nowe wiaty


Zagórzyca: Nowy chodnik do wsi


Damno i Karzniczka: Nowe odcinki dróg


XII Słupskie Pokopki – Karzniczka 2015

 


Sponsor święta ziemniaka - Słupskich PokopekŚwięto Plonów 2015


 WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE 
DO RADY GMINY DAMNICA

 

FILM PROMUJĄCY GMINĘ DAMNICA

OFICJALNY TELEDYSK GMINY DAMNICA

OFICJALNY FILM GMINY DAMNICA


OGŁOSZENIE - kliknij


GMINA W INTERNECIEOd 20 listopada 2009 roku 

 DEKLARACJA NA 2015 ROK - PODATEK ŚMIECIOWY 

 DEKLARACJE PODATKOWE (AKTUALNE NA 2014 ROK) - DO POBRANIA    

     WAŻNY KOMUNIKAT DLA PRZEDSIĘBIORCÓW


________________________________

Copyright BATUM 2004 © webmaster