DYREKTOR ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
GRZEGORZ GRABOWSKI
DYREKTOR CENTRUM EDUKACJI I KULTURY
GRZEGORZ GURŁACZ
KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
BEATA ORLICKA
DYREKTOR GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
BOŻENA KOZŁOWSKA
DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ 
W DAMNICY
ANDRZEJ KORDYLAS
DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ 
W ZAGORZYCY
ROBERT NOWAK
DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ 
W DAMNIE

JOANNA RUSAK
DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DOMARADZU
ELŻBIETA KOŁTUN
 

________________________________

Copyright BATUM 2004 © webmaster