We wtorek, 28 listopada w Zespole Szkół w Damnicy spotkali się uczniowie klas pierwszych. Była integracja i nauka zdrowych nawyków. Na nasze spotkanie zostali zaproszeni uczniowie klas pierwszych ze wszystkich gminnych szkół. Jest to impreza cykliczna, ma charakter profilaktyczny, a podczas niej odbywają się zabawy i konkursy dotyczące zdrowego stylu życia – mówił Andrzej Kordylas, dyrektor szkoły. Współorganizatorem wydarzenia jest Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. – Cieszymy się, że możemy ponownie, wspólnie docierać z właściwym przesłaniem do dzieci. Dziś skupiamy się na uświadomieniu konieczności zdrowego odżywiania się oraz rozwijaniu umiejętności współdziałania w grupie – mówił przewodniczący komisji Paweł Lewandowski. Podczas imprezy dzieci uczestniczyły w wielu interesujących i rozwijających zabawach, konkursach prozdrowotnych, a także zostały mianowane „Ambasadorami zdrowia”. Od organizatorów otrzymały upominki i paczki z owocami i zdrowymi produktami.