Zmodernizowano urządzenia w hydroforni znajdującej się na terenie miejscowości Bięcino. Dzięki temu poprawiła się jakość wody. Na zdjęciach przedstawiamy nowe urządzenia.