Prawie czterdzieścioro młodych adeptów sportów biegowych stanęło na linii startu tej cyklicznej imprezy, organizowanej w Damnie. Dyrekcja tutejszego Zespołu Szkół rozumie jak wielką rolę w życiu młodego człowieka odgrywa sport, dlatego zgodziła się zostać gospodarzem tej imprezy. Pomysłodawcą
i koordynatorem całości jest Wojciech Wilkowski ze Stowarzyszenia AKTYWNI Bobrowniki, który wraz z rodziną i znajomymi organizuje co roku kilka podobnych do tej imprez. Wszystkie ich działania wspiera Gmina Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Damnicy. Instytucja mająca za zadanie walkę z patologią społeczną jaką jest alkoholizm dostrzegła profilaktyczne znaczenie sportu, a zwłaszcza sportu wśród młodych ludzi. Tym razem Komisja ufundowała trofea sportowe dla trójki najlepszych we wszystkich sześciu kategoriach. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy. Klasyfikację drużynową i puchar od KS Damnica wygrała szkoła z Damna.
Nagrody wręczała Pani Wójt Maria Janusz w asyście wicedyrektora ZS
w Damnie Pana Zbigniewa Mazura.