W dniu dzisiejszym w Słupskiej Delegaturze Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W spotkaniu uczestniczył Wójt Gminy Damnica Pan Andrzej Kordylas, który zawarł umowy dotacyjne z Wojewodą Pomorskim Panem Dariuszem Drelichem. Dofinansowania trafiły do samorządów z regionu, a samej uroczystości towarzyszył Pan Piotr Müller – Poseł RP, który wspierał wszystkich beneficjentów podczas aplikowania o otrzymane środki.

Tym samym już niebawem do Gminy Damnica trafi blisko 820 tys. zł dofinansowania, które przeznaczone zostanie na przebudowę dróg gminnych:

– przebudowa ul. Konopnickiej w Damnicy (dojazd do szkoły i przedszkola, a już wkrótce także do żłobka) – 464 419 zł (50% wartości zadania);

– przebudowa odcinka drogi Karzniczka – Zagórzyca – 177 400 zł (50% wartości zadania);

– przebudowa drogi gminnej do Paprzyc (etap II) – 177 150 zł (50% wartości zadania).

Pozostałe środki konieczne do realizacji powyższych inwestycji przeznaczone zostaną z budżetu gminy.

Ponadto, w ramach ww. Funduszu, Powiat Słupski otrzymał dofinansowanie na przebudowę drogi powiatowej w Starej Dąbrowie – wartość dofinansowania to 1 mln zł (50% wartości zadania). Pozostała część środków zostanie przekazana z budżetu Powiatu Słupskiego i Gminy Damnica.  Oba samorządy przeznaczą na ten cel po 500 tys. zł.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do uzyskania przez naszą gminę kolejnych środków zewnętrznych.