Wnioski złożone przez Gminę Damnica w ramach Funduszu Dróg Samorządowych znalazły się na liście zadań rekomendowanych do dofinansowania.

Są to następujące inwestycje drogowe:

– przebudowa ul. Konopnickiej w Damnicy – zadanie obejmuje m.in.: poszerzenie jezdni, budowa parkingu, zjazdów i chodników oraz zatok i placów manewrowych dla autobusów, a także przebudowa sieci teletechnicznej;

– przebudowa drogi gminnej Karzniczka – Zagórzyca – zadanie obejmuje m.in.: poszerzenie jezdni do 5m nawierzchnią betonową, wydzielenie i oznakowanie pasa ruchu dla pieszych i rowerzystów, wykonanie pobocza gruntowego utwardzonego szerokości 0,5m oraz montaż dwóch progów spowalniających;

– przebudowa drogi gminnej Paprzyce – Saborze (II etap) – zadanie obejmuje m.in.: poszerzenie jezdni do 5m nawierzchnią betonową, wydzielenie i oznakowanie pasa ruchu dla pieszych i rowerzystów, wykonanie pobocza gruntowego utwardzonego szerokości 0,5m, dwa progi spowalniające.

Łączna wartość inwestycji to ponad 1,6 mln zł.

Z informacji przekazanych przez Pomorski Urząd Wojewódzki wynika, że inwestycje, na które o dofinansowanie ubiega się nasza gmina znalazły się na liście zadań rekomendowanych do dofinansowania na rok 2021 w części zadań podstawowych.

Lista, o której mowa została przekazana do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i stanie się ostateczna po jej zatwierdzeniu przez premiera.

Dotychczas, w ramach Funduszu Dróg Samorządowych udało się nam przebudować ul. Leśną w Damnicy oraz drogę gminną w Damnie. Jeżeli lista, o której mowa powyżej zostanie zatwierdzona, kolejne środki zostaną zainwestowane w drogi gminne.