14 czerwca 2017 r. podpisano umowę z Wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania przetargowego na inwestycję pn. „Doposażenie ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Damnicy – budowa boiska wielofunkcyjnego.”

Przedmiot zamówienia obejmuje rozbiórkę istniejącego boiska  i wykonanie boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 18x28m, o nawierzchni poliuretanowej wraz z ogrodzeniem.

Boisko dostosowane będzie  do gry w następujące dyscypliny:

– piłka ręczna,

– koszykówka,

– siatkówka.

Inwestycja współfinansowana jest ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w wysokości 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowanych. Inwestycja współfinansowana w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”.

ueprowmarszalkowskileader

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Wartość podpisanej umowy opiewa na kwotę 178 350,00 zł. Termin wykonania został określony na 120 dni od dnia podpisania umowy.

Zdjęcia z przebiegu realizacji inwestycji: