W 2015 roku przeprowadzono  prace polegające na budowie sieci kanalizacyjnej na ulicy Polnej w Damnicy. Roboty były wykonywane przez firmę Skibiński z Sierakowic.