W dniu 10 maja 2017 roku po przeprowadzonej procedurze przetargowej podpisano umowę na wykonanie zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej Paprzyce – Wielogłowy”.

Zakres prac obejmuje wykonanie sieci wodociągowej z miejscowości Wielogłowy do miejscowości Paprzyce. Sieć zlokalizowana będzie w większości w drodze gminnej i częściowo w drodze powiatowej.

W zakres robót wchodzi wbudowanie m.in.:

– wodociąg de 90/5,4 PEHD 100 SDR17 PN10 L= 3278 mb

– hydrant – 2 szt.

– odgałęzienia (z zasuwami) do granicy działek – 24 szt. ok 165m

– dodatkowo ok 150 na połączenia z istniejącymi przyłączami.

Inwestycja jest dofinansowana w wysokości 81,30 % kosztów kwalifikowanych ze środków Agencji Nieruchomości Rolnych.

Wartość umowy : 250 000 tys zł, termin wykonania zadania został ustalony do 15 września 2017 r.