W 2016 roku prowadzono prace budowlane związane z wykonaniem studni awaryjnej dla ujęcia wód podziemnych w miejscowości Sąborze.

Nowe ujęcie zabezpieczy ciągłość dostaw wody. Zadanie wykonywała firma z Kościerzyny, która wygrała przetarg na realizację zadania. Koszt przedsięwzięcia to niespełna 90 tysięcy złotych.