28 kwietnia 2017 roku po przeprowadzonej procedurze przetargowej podpisano umowę z Wykonawcą na realizację zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Mianowicach”.

Przedmiotem zamówienia jest budowa nowego obiektu – budynku świetlicy wiejskiej na działce nr 24/5 wraz z przyłączami.

Zakres rzeczowy obejmuje, m.in:

– Budowę budynku o powierzchni zabudowy 212,54 m²

– Roboty instalacyjne (c.o., woda, kanalizacja, wentylacja, elektryka)

– Budowę przyłączy wod. kan.

– Zagospodarowanie terenu

– Montaż ścianki przestawnej.

Wartość umowy: 836 400 zł. Termin wykonania inwestycji został ustalony na kwiecień 2018 r.

Zdjęcia z realizacji inwestycji: