8 lipca 2016 roku podpisano umowę na wykonanie wodociągu do Głodowa. Wykonawcę wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego, który przedstawił najkorzystniejszy bilans ceny i gwarancji na wykonane roboty. Zlecenie wykona firma MS Technik z Koszalina za kwotę nieco ponad 77 tysięcy złotych. Prace mają zakończyć się najpóźniej w terminie 60 dni od dnia podpisania umowy.

Zakres prac obejmuje wykonanie sieci wodociągowej Damno – Głodowo. Sieć zlokalizowana będzie w drodze gminnej. Włączenie do istniejącego wodociągu Dn90 w Damnie przez wcinkę za pomocą trójnika z odejściem kołnierzowym i zasuwą.

W zakres robót wchodzi wybudowanie m.in.:

– rurociągi ciśnieniowy do wody pitnej PE100 Dn 63 PN 10 SDR 17 o łącznej długości
L= 2013 mb

– hydrant – 1 szt.

– zasuwy kołnierzowe – 3 szt.

Zdjęcia z przebiegu prac: