W ubiegłym tygodniu ogłoszono postępowanie mające na celu wyłonienie wykonawcy zadania pn. „Utworzenie przedszkola i żłobka poprzez rozbudowę Zespołu Szkół w Damnicy”

Prace obejmować będą między innymi rozbudowę kuchni wraz z niezbędnym zapleczem, budowę dwóch sal przedszkolnych i dwóch sal żłobka wraz z szatniami i toaletami, budowę korytarza z wiatrołapem, a także zmianę układu pomieszczeń oraz stworzenie pomieszczenia socjalnego i toalety dla personelu.

Dzięki tej inwestycji zapewnimy miejsca przedszkolne i utworzymy pierwszy w naszej gminie żłobek, który jest tak bardzo oczekiwany przez mieszkańców.

Otwarcie ofert nastąpi 15 lutego br., natomiast czas, jaki wykonawca będzie miał na realizację to 7 miesięcy, przy czym główne prace będą trwały w okresie wakacyjnym, aby nie zakłócać pracy szkoły. Zadanie jest współfinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Więcej informacji na temat postępowania przetargowego można uzyskać tutaj: https://damnica.logintrade.net/zapytania_email,36071,e6023ccca220fd5cf3f2a2d7b7976823.html