Rada Gminy jednogłośnie przyjęła budżet na rok 2020.

Podczas sesji 19 grudnia br.  Rady Gminy Damnica debatowano nad budżetem na przyszły rok.
W wyniku jednomyślnego głosowania został on przyjęty do realizacji.
Jak mówi Wójt Gminy: Tworząc projekt budżetu braliśmy pod uwagę wnioski radnych, sołtysów, organizacji, stowarzyszeń i mieszkańców. Naszym celem jest ciągły rozwój gminy podnoszący jakość życia naszych mieszkańców w ramach środków, które posiadamy lub planujemy pozyskać.
Zdajemy sobie sprawę z ograniczeń budżetowych, a zarazem wielu potrzeb, dlatego będziemy poszukiwać różnorodnych sposobów na ich realizację.