Mroźno, za oknem biały puch rozciąga się niczym pustynia śnieżna okrywając wszystko to, co nas otacza. Widok ten z jednej strony cieszy – szczególnie naszych najmłodszych mieszkańców- z drugiej zaś przysparza nam wszystkim dodatkowej pracy i powodować może niebezpieczne sytuacje. Od rana wszyscy odkopywaliśmy nasze pojazdy, chodniki i drogi. Zima choć późno do nas przyszła, to jednak wcale nie odpuszcza, a jej kresu z całą pewnością nie widać na długoterminowych prognozach pogody.

W dniu dzisiejszym prognozuje się wystąpienie opadów śniegu o natężeniu umiarkowanym okresami silnym, powodujących przyrost pokrywy śnieżnej nawet o kolejne 20 cm.

Prosimy wszystkich mieszkańców, by bez koniecznej potrzeby nie przemieszczać się pojazdami. Staramy się, aby zarówno drogi gminne jak i chodniki były odśnieżane w miarę możliwości na bieżąco. Pamiętajmy jednak o obowiązku odśnieżania chodników usytuowanych przy swoich nieruchomościach. Obowiązek ten wynika z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W przypadku zaobserwowania zalegającego śniegu na drodze gminnej prosimy o kontakt z Zakładem Gospodarki Komunalnej pod dedykowanym numerem telefonu: 533 334 991.