Urządzenie informuje o temperaturze powietrza, wilgotności, ciśnieniu, a także stężeniu pyłów zawieszonych PM 2.5 i PM 10 odpowiadających za tzw. smog.

PM10 do 50 ug/m sześcienny – powietrze dobre

PM2.5 do 25 ug/m sześcienny – powietrza dobre

Aktualne sprawdzenie jakości powietrza – pod linkiem