Kończy się remont schodów łączących ulice Szkolną z Lipową. Dotychczasowe nie nadawały się już do bezpiecznego korzystania. Prace budowlane zostały zlecone firmie Domel, a koszt inwestycji wyniósł nieco ponad 22 tysiące złotych. Przy nowych schodach wykonanych z eleganckiego polbruku, zostanie także ustawiona barierka, co znacząco poprawi stan bezpieczeństwa pieszych korzystających z wyremontowanego ciągu komunikacyjnego.