W piątek (17 maja 2013r.) uczniowie z klas IV-VI SP z Damnicy brali udział w programie profilaktyczno – edukacyjnym „Błękitny patrol WOPR” organizowanym przez Słupskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz Starostwo Powiatowe w Słupsku. Celem tego programu było zwiększenie bezpieczeństwa dzieci wypoczywających nad wodą poprzez naukę podstawowych zasad pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczniowie uczestniczyli zarówno w zajęciach teoretycznych jak i praktycznych. Zapoznali się z wyposażeniem apteczki pierwszej pomocy, z zastosowaniem kamizelki ratunkowej, boi SP, pasa węgorza, koła ratunkowego, liny, a także udzielali pierwszej pomocy, ćwicząc resuscytacje na fantomach. Zajęcia „Błękitnego patrolu WOPR” ukształtowały u dzieci postawę świadomego i zrównoważonego korzystania ze środowiska wodnego zwiększając tym samym poziom bezpieczeństwa na kąpieliskach.