21 grudnia przedstawiciele Zespołu Szkół w Damnicy i Urzędu Gminy Damnica przywieźli do naszej gminy Betlejemskie Światełko Pokoju. Jest to coroczna skautowa i harcerska akcja przekazywania przed Świętami Bożego Narodzenia symbolicznego ognia, zapalonego w Grocie Narodzenia Chrystusa w Betlejem.
Betlejemskie Światło Pokoju jest symbolem ciepła, miłości, pokoju i nadziei – tradycyjnie stawiane jest na wigilijnym stole.
21 grudnia przedstawiciele gminy zapalili ogień w Hufcu Związku Harcerstwa Polskiego w Słupsku. Światełko zostanie uroczyście przekazane podczas uroczystej Wigilii dla mieszkańców, która odbędzie się w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu.