13 września, w sobotę, przy murze znajdującym się na drodze prowadzącej do Zespołu Szkół w Damnicy, dzięki staraniom dyrekcji ZS w Damnicy i Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy, odbył się graffiti jam. Wzięli w nim udział uczniowie ze wszystkich szkół znajdujących się na terenie naszej gminy. W międzyczasie odbyło się też wiele atrakcji, jak pokaz jazdy rowerami BMX, pokaz tańca Break-Dance, warsztaty żonglowania, malowanie kredą na chodniku, malowanie sprayem i inne. Równolegle kilku profesjonalnych „grafficiarzy” brało udział w części konkursowej spotkania. Malowali oni obrazy na temat „Nie pij – efekt murowany”. Spośród prac została wyłoniona najlepsza. Zdaniem komisji w skład której weszli: wójt Grzegorz Jaworski (fundator nagród), Dariusz Plaga (sponsor – Poltarex) i Grzegorz Gurłacz (organizator), najlepszą pracę wykonał Beniamin Straszewski.
W efekcie prac wszystkich uczestników cały szkolny mur został pomalowany! Wygląda teraz imponująco i kolorowo. Kto jeszcze tego nie widział, powinien jak najszybciej nadrobić zaległości.
W imieniu organizatorów dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że impreza mogła się odbyć w szczególności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która udzieliła nam silnego wsparcia. Jesteśmy wam wdzięczni gdyż dzięki takim działaniom nasza gmina zaczyna wyglądać kolorowo i niecodziennie a młodzież poznaje alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu.