W piątek, 30 marca w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Damnicy odbyły się drugie Targi Edukacyjne. Przedstawiciele szesnastu szkół ponadgimnazjalnych ze Słupska i powiatu prezentowali kierunki nauczania, panującą w szkole atmosferę oraz możliwości na rynku pracy po ich ukończeniu. Każda szkoła w kilkuminutowej prezentacji starała się przedstawić jak najwięcej informacji. Sala wypełniona była gimnazjalistami z klas trzecich ze szkól z Gminy Damnica oraz z Główczyc i Pobłocia. – To dobry moment, aby podjąć decyzję o kontynuowaniu nauki. Targi mają na celu zaprezentowanie młodzieży jak najszerszej oferty edukacyjnej – mówił Andrzej Kordylas, dyrektor Zespołu Szkół w Damnicy.
Na targach obecni byli m.in. Wójt Grzegorz Jaworski oraz Przewodniczący RG Włodzimierz Kisiel, którzy życzyli gimnazjalistom właściwie wybranej drogi życiowej.