Zakończono prace związane z wykonaniem na nowym otworze studziennym obudowy studni typu Lange wraz z montażem pompy głębinowej. Celem inwestycji było zabezpieczenie mieszkańcom stałych, nieprzerwanych dostaw wody. Inwestycja została wykonana przez firmę wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego, UNI Invest z Gdyni.