Wykonano prace związane z poprawą jakości wody, poprzez zamontowanie profesjonalnej stacji uzdatniania wody w hydroforni. To kolejny element inwestycyjny, służący kompleksowej poprawie jakości wód użytkowych na terenie Gminy Damnica.