W piątek, 28 listopada w południe rozpoczęła się sesja zwołana przez Panią Jolantę Sudoł, Komisarza Wyborczego w Słupsku. Na pierwszej sesji VII Kadencji nowo wybrani radni w wyborach samorządowych z dnia 16 listopada 2014 roku, złożyli ślubowanie. Sesję rozpoczął i prowadził do czasu wyboru Przewodniczącego Rady Gminy, Radny najstarszy wiekiem obecny podczas sesji, tj. Pan Tadeusz Bubniak.Każdy z piętnastu radnych oficjalnie objął swój mandat po złożeniu następującej roty ślubowania:„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”. Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Damnicy Izabella Tomala wręczyła zaświadczenia o wyborze na radnego Państwu: Tadeuszowi Bubniak, Jerzemu Dawidowskiemu, Emilii Diegner, Marcinowi Jarzmickiemu, Grzegorzowi Kiczmachowskiemu, Leszkowi Kowalskiemu, Kazimierzowi Kozina, Joannie Michalskiej, Ryszardowi Nieradko, Pawłowi Obert, Jerzemu Piskuła, Wojciechowi Rompskiemu, Sławomirze Seweryńskiej, Pawłowi Wilkowskiemu i Zbigniewowi Zielińskiemu. Sylwetki nowych Radnych oraz kontakty do nich, zostaną zamieszczone na naszej stronie internetowej w zakładce „Rada Gminy”. W dalszej kolejności nowi radni wybrali spośród siebie w głosowaniu tajnym Przewodniczącego Rady Gminy Damnica Pana Kazimierza Kozina oraz Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Damnica Panią Joannę Michalską.

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Pan Paweł Obert, Komisji Oświaty i Spraw Socjalnych Pan Paweł Wilkowski, Budżetu Pan Leszek Kowalski, a Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Pan Marcin Jarzmicki

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, przed ukonstytuowaną nową Radą Gminy VII Kadencji, ślubowanie złożył Pan Grzegorz Jaworski, wybrany po raz kolejny na urząd Wójta Gminy.

Pan Grzegorz Jaworski złożył ślubowanie o treści:

„Obejmując urząd wójta  gminy , uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy.”

Od tej chwili oficjalnie Pan Grzegorz Jaworski objął urząd Wójta Gminy Damnica na kadencję 2014 – 2018.

Gratulujemy Włodarzom zaufania Mieszkańców Gminy Damnica i życzymy powodzenia w sprawowaniu swoich funkcji.