Zakończono prace budowlane związane z przebudową chodnika wzdłuż ulicy Konopnickiej. Nowy chodnik został ułożony na długości ponad 120 metrów. Ponadto zakres robót obejmował: wyprofilowanie terenu, wykonanie robót ziemnych, ustawienie krawężników i obrzeży, wykonanie podbudowy i nowej nawierzchni z kostki typu polbruk.