W Gminie Damnica realizowanych jest wiele akcji społecznych, mających na celu popularyzację właściwych wzorców. W miniony wtorek, 30 marca dzieci i młodzież z gminnych szkół uczestniczyła w Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, który odbył się na terenie Zespołu Szkół w Damnicy.
Głównym celem turniejów jest podnoszenie kultury motoryzacyjnej społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej poprzez praktyczne sprawdzenie wiadomości z przepisów i umiejętności jazdy rowerem jako jednej z najlepszych form podsumowania wychowania komunikacyjnego w szkołach.
– Młodzież najpierw rozwiązywała test z wiedzy o zasadach i przepisach w ruchu drogowym. Następnym etapem był przejazd specjalnie przygotowanym torem, który sprawdzał wiedzę z zakresu umiejętności zastosowania przepisów oraz znaków drogowych w praktyce – wylicza Andrzej Kordylas, dyrektor Zespołu Szkół w Damnicy.
W przeprowadzenie gminnego turnieju włączył się także Urząd Gminy w Damnicy. – Jesteśmy przekonani, że są to doskonałe inicjatywy, które w sposób znaczący zwiększają wiedzę dzieci i młodzieży – uważa Maria Janusz, wójt gminy.
Na zakończenie gminnego turnieju wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody, pamiątkowe dyplomy oraz gadżety promocyjne.