Rozpoczął się pierwszy etap prac mających na celu poprawę jakości wody pitnej w Damnicy. Firma ze Sławna, wybrana w drodze przetargu nieograniczonego, wykona odwiert umożliwiający pobór wód podziemnych z warstw głębinowych. Na zdjęciach rozpoczynające się prace.