Podczas sesji Rady Gminy Damnica, 27 października dokonano zmian na stanowisku Skarbnika Gminy. Odwołano dotychczasową Skarbnik, Panią Dorotę Bałukonis, która od początku listopada będzie pełnić funkcję Skarbnika Miasta Słupska. Pani Dorota Bałukonis pracowała w Urzędzie Gminy Damnica od lutego 2009 roku.
Podczas sesji powołano także nowego Skarbnika Gminy. Została nim Pani Urszula Perkowska, która posiada wykształcenie wyższe o profilu administracyjnym, uzupełnione specjalnością w zakresie administrowania finansami jednostek budżetowych. Pani Urszula Perkowska posiada ponad dwudziestoletni staż pracy, niemal w całości związany z finansami jednostek budżetowych.
Doświadczenie zawodowe zdobywała między innymi w Regionalnej Izbie Obrachunkowej jako inspektor kontroli finansowej – 12 lat, inspektor rejonowy w Urzędzie Rejonowym w Słupsku oraz referent w wydziale polityki regionalnej Urzędu Wojewódzkiego w Słupsku. Obecnie jest zatrudniona na stanowisku głównej księgowej w Straży Gminnej Gminy Słupsk.
Funkcję Skarbnika Gminy Damnica obejmie z dniem 1 listopada.