Zakres prac obejmuje wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Damnica na ul. Polnej oraz ułożenie odcinka kanalizacji ściekowej tłocznej. Prace wykonywane są przez firmę wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego – Zakład Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach sp. z o.o. Prace niebawem zostaną zakończone.