Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Damnica, która odbyła się 29 marca, damniccy rajcy wybierali nowego wiceprzewodniczącego. Po odwołaniu z tej funkcji Pana Ryszarda Nieradko w dniu 1 marca, zgodnie ze statutem należało powołać na tę funkcję kolejnego radnego. W głosowaniu tajnym radni wybierali z dwóch zgłoszonych kandydatur: Panią Małgorzatę Wasiak i Pana Kazimierza Kozinę. Ostatecznie, po podliczeniu wszystkich głosów, wybrany na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Damnica został Pan Kazimierz Kozina. – Dziękuję za zaufanie. Postaram się wypełniać swoje obowiązki w jak najlepszy sposób – mówił nowopowołany wiceprzewodniczący. – Gratuluję Panu i życzę powodzenia w piastowaniu funkcji – powiedziała Małgorzata Wasiak.