Rozpoczęto prace budowlane, polegające na wymianie pokrycia dachowego oraz wykonaniu nowego komina w budynku Urzędu Gminy. Prace wykonywane są przez firmę MTD Daszczyńscy ze Słupska, która została wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego. Obecny stan budynku wymusił konieczność przeprowadzenia remontu.