12 marca 2014r. do uczniów ZS Damnica przyjechał Knégòbùs Radia Kaszëbë, czyli kaszubska biblioteka na kołach. Koordynatorka projektu spotkała się z uczniami z klasy I i II szkoły podstawowej. Zajęcia polegały na wymyśleniu bajki kaszubskiej związanej z naszym regionem i wykonanie do niej ilustracji. Uczniowie najmłodszych klas byli bardzo zaangażowani w pracę nad tworzeniem kaszubskiej bajki i rysunków.
Potem kaszubska biblioteka na kołach byłą do dyspozycji mieszkańców, można było zapoznać się z jej ofertą przed CEiK Damnica.

Opracowano na podstawie: ZS Damnica